Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Επιστηµονικό Εργαστήριο | Workshop Ζητήµατα Τοπικής Ιστορίας: Έρευνα και Εκπαίδευση

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών


Επιστηµονικό Εργαστήριο | Workshop

 Ζητήµατα Τοπικής Ιστορίας: Έρευνα και Εκπαίδευση
 Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 17.30
 Αµφιθέατρο «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΖΕΡΒΑΣ»

 Η τοπική ιστορία είναι ένα πεδίο έρευνας που έχει δηµιουργήσει µια αυτόνοµη
βιβλιογραφική παραγωγή, πολλές φορές έξω και µακριά από τις ακαδηµαϊκές συζητήσεις
ή σε αντιπαράθεση µε αυτές στο επίπεδο της δηµόσιας ιστορίας. Παράλληλα η τοπική
ιστορία ως αγκίστρωση στον τόπο ενυπάρχει στις σύγχρονες προσεγγίσεις µιας ευρύτατης
θεµατολογίας ιστορικών µελετών, πολλές από τις οποίες έχουν υποστηριχθεί σε
Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού µε τη µορφή διδακτορικής διατριβής. Το
επιστηµονικό εργαστήριο έχει στόχο να αναδείξει τρόπους σύνδεσης των σύγχρονων
ιστοριογραφικών προσεγγίσεων µε την τοπική ιστορία, καθώς και µε τις εφαρµογές της
στη διδακτική πράξη. Θα συζητηθούν ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της τοπικής
ιστορίας ως διεπιστηµονικού πεδίου, και σε ένα ακόµα επίπεδο θα παρουσιαστούν τρόποι
ενσωµάτωσής της στη µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
Το επιστηµονικό εργαστήριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού
έργου «Τοπική Ιστορία: θεωρία και µεθοδολογία για ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δράσεις», που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Επιστηµονικές Μελέτες» του
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση.

 *Στους συµµετέχοντες που το επιθυµούν θα δοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής.

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

17.30 Προσέλευση-Εγγραφές
17.40 Σοφία Ματθαίου, Τοπική Ιστορία. Εισαγωγικά σχόλια.

Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Καταναλώνουµε Τοπική Ιστορία;
 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου

18.00 Α΄ Συνεδρία: Θεωρητικά και µεθοδολογικά ζητήµατα

Συντονίστρια: Σοφία Ματθαίου

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Η τοπική ιστορία και οι διαφορετικές χρονικότητες στην
ανάδειξη της τοπικότητας

∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, Από την «ιστορία του τόπου µου» στο ιστοριογραφικό
παράδειγµα

Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Μερικές σκέψεις για την τοπική ιστορία µε βάση το ιταλικό
παράδειγµα

18.45   Β΄ Συνεδρία

Συντονιστής: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

Ελένη Κυραµαργιού, Η αναζήτηση των πηγών στην τοπική ιστορία

Μάχη Οικονόµου, Επιτόπια εθνογραφική έρευνα και θεωρητικές προσεγγίσεις του τοπικού:
το παράδειγµα της Γορτυνίας (Αρκαδία)

Χρήστος Λούκος, Αρχεία και τοπική ιστορία

19.30 ∆ιάλειµµα-Καφές

19.45 Γ΄ Συνεδρία: Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση

Συντονιστής: Χρήστος Λούκος

Μαρία Καµονάχου, Το µάθηµα της Τοπικής Ιστορίας στο Εναλλακτικό Πολιτιστικό
Εργαστήρι της Κέρκυρας

Σπυριδούλα Πυρπύλη, Τοπικά µουσεία και εκπαίδευση: µουσειακά τεκµήρια στην υπηρεσία
της τοπικής αυτογνωσίας και τη διδασκαλία της γενικής ιστορίας

Οργανωτική Επιτροπή:
Σοφία Ματθαίου
∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος
Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Γραµµατειακή Υποστήριξη:
Κατερίνα Ζωγράφου


Συµµετέχοντες:
 ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Κατερίνα Ζωγράφου, Αρχειονόµος ΓΑΚ
 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Μαρία Καµονάχου, Αρχεία Νοµού Κέρκυρας/ΓΑΚ
 Ελένη Κυραµαργιού, Υπ. ∆ρ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου
 Χρήστος Λούκος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης
 Σοφία Ματθαίου, Εντεταλµένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Μάχη Οικονόµου, Κύρια Ερευνήτρια ΚΕΕΛ Ακαδηµία Αθηνών
 Σπυριδούλα Πυρπύλη, ∆ρ. Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Εκπαιδευτικός
 Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Υπ. ∆ρ. Παν. Αθηνών, Συνεργάτης ΙΙΕ/ΕΙΕ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή των ΑΣΚΙ Τρεις μέρες στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου ΑθηναίωνΕκδήλωση: «Γιάννης Κορδάτος: ο επιστήμονας, ο επαναστάτης»/ περιοδικό Ουτοπία

Το Περιοδικό ΟΥΤΟΠΙΑ και ο Σύλλογος διάδοσης της μαρξιστικής σκέψης "Γ. Κορδάτος" σας καλούν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), σε εκδήλωση με θέμα:
«Γιάννης Κορδάτος: ο επιστήμονας, ο επαναστάτης».
Θα μιλήσουν οι:
Δημήτρης Καλτσώνης, πανεπιστημιακός
Ευτύχης Μπιτσάκης, πανεπιστημιακός
Άλκης Ρήγος, πανεπιστημιακός
Μιχάλης Χονδροκούκης, φιλόλογος
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο πανεπιστημιακός Αλέξανδρος Χρύσης.

http://www.u-topia.gr/node/1945

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτο Σεμινάριο ΕΕΟΙ- Άγγελος Βλάχος, 16.12.2013

Το Τρίτο Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 (ώρα 17:30-19:30).
Oμιλητής θα είναι ο  Άγγελος  Φ. Βλάχος (Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών) με θέμα:
Ο τουριστικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της πρώιμης μεταπολεμικής ανασυγκρότησης (1944-1947): η δύσκολη «επώαση»
Συζητητής: Ανδρέας Κακριδής (Πανεπιστήμιο Αθηνών)


Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά

1 3 & 1 4 Δ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 20 13
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 18:00

Θεοχάρης Αθανασιάδης Αλέξανδρος Δελμούζος και Αλέξης Δημαράς:
η αρχή και το τέλος του Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού
Αλεξάνδρα Πατρικίου Ανάλεκτα Αλέξανδρου Δελμούζου:
το χρονικό μιας μαθητείας
Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη «Τις δε έδωκε γυναιξίν υφάσματος σοφίαν
ή ποικιλτικήν επιστήμην;»
διάλειμμα
Ευαγγελία Καλεράντε Η βιογραφική ανάλυση στην εκπαιδευτική
πολιτική: το πολιτικό παίγνιο στην
πολιτική-εκπαιδευτική επιτέλεση
Παναγιώτης Κιμουρτζής Πολυ-αφηγηματικές προσεγγίσεις: μόδα
ή νέα επιστημονική συνθήκη;
Δημήτρης Μαρωνίτης Αρχαιογλωσσία-Νεογλωσσία και ο ρόλος
της μετάφρασης στη Μέση Εκπαίδευση

συζήτηση

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:15

Δεύτερη Συνεδρία. Πρόεδρος: Μικέλα Χαρτουλάρη
Σήφης Μπουζάκης Μπορούμε να γράψουμε ιστορία για
τα πρόσφατα;
Βάσω Βασιλού-Παπαγεωργίου Η Επιτροπή Παιδείας του 1958 και οι
Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες: όψεις
του διαλόγου
Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Η ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα: αποτιμήσεις και προο-
πτικές
διάλειμμα
Παντελής Κυπριανός Πρόσληψη των ξένων εκπαιδευτικών
συστημάτων στα εκπαιδευτικά
νομοσχέδια (1889-1976)
Βασίλης Κουλαϊδής Οι «μικρές» παιδαγωγικές έρευνες
του Αλέξη Δημαρά

συζήτηση

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 18:00

Τρίτη Συνεδρία. Πρόεδρος: Βασίλης Κρεμμυδάς

Χαράλαμπος Νούτσος Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910)
Παναγιώτης Νούτσος Η ελληνική εκπαίδευση στο στόχαστρο των
θιασωτών του «χριστιανισμού ως κοινωνικού
αναμορφωτή». Ξανά για τον Απόστολο
Μακράκη;
Βασίλης Πασχάλης Χαρτί, καλαμάρι, υπολογιστής: σχόλια στην
εναλλαγή των μέσων στην εκπαίδευση
διάλειμμα
Ουρανία Πολυκανδριώτη Η μεταβατική εικοσαετία 1860-1880: από
την ηθική στην εθνική αγωγή
Τζιάνα Τσαϊλακοπούλου Από τα Αρχαία στα Νέα και πίσω
Άννα Φραγκουδάκη Η ιστορία της εκπαίδευσης και η ιστορία


Οι εκδηλώσεις της Εταιρείας Σπουδών πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα) 

Βιβλιοπαρουσίαση: Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων 1864-1952: Ιδιότητα του πολίτη και καθολική ψηφοφορία


Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Διεθνές Συνέδριο: Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.Χ

Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου , 10-11 Δεκεμβρίου 2013