Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ομιλίες στο Μουσείου Λαϊκών Οργάνων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
2012 
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
Νίκος Μπεόπουλος: Γεωπονικές αναγνώσεις του αγροτικού τοπίου.
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου
Αικατερίνη Γκόλτσιου: Εμείς και το τοπίο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία ανάλυσης του τοπίου.
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου
Ανδρομάχη Οικονόμου: Από τον τόπο στο τοπίο. Ανθρωπολογικές προσεγγίσες του ελληνικού αγροτικού τοπίου
μέσα από εθνογραφικά παραδείγματα.

Οι ομιλίες γίνονται στην αίθουσα του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων (ΜΕΛΜΟΚΕ),
στην οδό Διογένους 1-3 στην Πλάκα (Αέρηδες) και ώρα 8 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Επιτροπή Ομιλιών - Συζητήσεων: Μαρία Κουμαριανού, Ανδρομάχη Οικονόμου, Λαμπρινή Ράικου,
Ελευθέριος Αλεξάκης, Μαρία Βραχιονίδου.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ, 20 χρόνια Ιστορείν

20 χρόνια Ιστορείν
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ  ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ
 Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου
Σκουφά 45, Κολωνάκι
16-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Οργανωτική Επιτροπή
Πολυμέρης Βόγλης, Εφη Γαζή, Δήμητρα Λαμπροπούλου,
Αντώνης Λιάκος, Μήτσος Μπιλάλης, Αθηνά Συριάτου
Γραμματεία: Μάνος Αυγερίδης
Σκεπτικό της συνάντησης
Τι συνέβη στην θεωρία της ιστορίας, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών κατά την τελευταία εικοσαετία; Πρόκειται για μια χρονική περίοδο που ξεκινάει με το τέλος του υπαρκτού σοσιαλισμού και την ανάδυση του μετα-κομμουνιστικού κόσμου το 1989, απλώνεται στην εποχή του φόβου που εγκαινίασε ο «Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, σφραγίζεται από την κρίση τροφίμων και την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 εν μέσω της οποίας ζούμε. Διαβαίνει από τον ένα αιώνα στον άλλο αλλά και από τη μια χιλιετία στην άλλη απλώνοντας τα δίκτυα της παγκοσμιοποίησης όλο και περισσότερο, αλλάζοντας κέντρο βάρους καθώς νέες οικονομίες και νέοι μηχανισμοί εξουσίας αναδύονται, προκαλώντας σταθερά την ηγεμονία της «Δύσης». Σημαδεύεται από τεχνο-επιστημονικές εξελίξεις που επηρεάζουν καταλυτικά τον ανθρώπινο βίο και την ανθρώπινη υπόσταση, τη συνθήκη της γνώσης και της επικοινωνίας, το περιβάλλον, την μαζική κουλτούρα. Πώς αποτυπώνονται αυτές οι μεταιχμιακές αλλαγές στην ιστορική σκέψη αλλά και πώς μετασχηματίζουν και μετατοπίζουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα στην ιστορία και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες; Ποιες ιδέες, ποιες τάσεις, ποιες μέθοδοι και ποια θέματα αναδεικνύονται στο πλαίσιο των θεωρητικών αναζητήσεων και των νέων προσανατολισμών μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο;
Το εργαστήριο έχει ως στόχο την κριτική διερεύνηση του θεωρητικού στοχασμού στην ιστορία και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες κατά την τελευταία εικοσαετία με κεντρικούς άξονες:

-          τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις αναστοχαστικές διαδικασίες στην ιστορία και την ιστοριογραφία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, την ανάδειξη της δημόσιας ιστορίας, τις  δημόσιες και κοινωνικές χρήσεις του παρελθόντος, τους «πολέμους της ιστορίας»,  τη σχέση μνήμης και ιστορίας, τη διερεύνηση της ιστορίας σε σχέση με τη συλλογική μνήμη και το τραύμα,  την προβληματική για την αναπαράσταση με έμφαση στο κείμενο, την εικόνα, την παραστασιοποίηση (performance)
-          τη θεωρία μέσα και έξω από τα σύνορα της ιστορίας, την κριτική δι-επιστημονικότητα, τη διακλαδικότητα και τη διαθεματικότητα, τα νέα πεδία σπουδών (τεχνο-επιστήμες και τεχνοπολιτισμός, πολιτισμός της εικόνας, επικοινωνία και πληροφορία, φύλο, σεξουαλικότητα), τους αναπροσανατολισμούς της κριτικής θεωρίας, της κοινωνικής θεωρίας, της πολιτισμικής κριτικής
-          την κριτική αποτίμηση του μεταστρουκουραλισμού και του μεταμοντερνισμού στο πλαίσιο της «γλωσσικής στροφής» και της «πολιτισμικής στροφής», ιδιαίτερα στο πεδίο της διανοητικής και της νέας πολιτισμικής ιστορίας
-           τους μετασχηματισμούς και τους αναπροσανατολισμούς της κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας στις διασταυρώσεις τους με την ανάλυση της κουλτούρας, τη μελέτη του πολιτικού, των πολιτικών γλωσσών και των συναισθημάτων, τη στροφή στην υποκειμενικότητα (subjectivity), τις συναρτήσεις της «τάξης» με το «φύλο», τη «φυλή», την «εθνοπολιτισμική ταυτότητα» (ethnicity), τη «θρησκεία»
-          την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων όπως η «δι-εθνική ιστορία» (transnational history), οι «διασταυρούμενες ιστορίες» (histoire croisée, entangled history), η πλανητική ιστορία (global history), η περιβαλλοντική ιστορία (environmental history) αλλά και τους νέους ορίζοντες στο χώρο της συγκριτικής ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, της ιστορίας της διασποράς και της μετανάστευσης
-          τη διερεύνηση της έννοιας της «κρίσης», τις σημασιοδοτήσεις και τις χρήσεις του όρου, τις έννοιες-κλειδιά που χαρακτηρίζουν την παρούσα κρίση όπως πρεκαριάτο (precariat), επισφάλεια, δόγμα του σοκ, «παγκόσμιος νότος», χρονικότητες και μελλοντικότητα (futurity)
Πρόγραμμα
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου
9.30-10.00
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Πρώτη Συνεδρία: Από τα έθνη στις αυτοκρατορίες
Συντονιστής: Βαγγέλης Καραμανωλάκης

10.00 -10.50
Αθηνά Συριάτου, Βρετανική ιστορία και βρετανική ιστοριογραφία του 20ου αιώνα. Μια ακόμα εθνική ιστορία ή πεδίο έρευνας;

10.50 -11.40
Άντα Διάλλα, Από την ιστορία της Αυτοκρατορίας (imperiology)  στις  διασταυρούμενες ιστορίες της Ρωσικής Αυτοκρατορίας

11.40 -12.30
Βαγγέλης Κεχριώτης, Η συνάντηση της μετα-αποικιακής κριτικής με την μελέτη της ύστερης οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Διάλειμμα
Δεύτερη συνεδρία: "Ζητήματα ιστοριογραφίας και ιστορικής έρευνας"
Συντονιστής:  Χάρης Εξερτζόγλου
1 – 1.50
Κώστας Γαγανάκης, Ένα ιστοριογραφικό πεδίο σε διαρκή μετασχηματισμό: Από την κοινωνική ιστορία της Μεταρρύθμισης (1960-1980) στη Μεταρρύθμιση ως επικοινωνιακή διαδικασία (2000-)


1.50-2.40
  Ρίκα Μπενβενίστε, Πίσω στο αρχείο! : Ο Φουκώ, ο/η λογοτέχνης και ο/η ιστορικός.

Μεσημεριανή διακοπή
Τρίτη συνεδρία: Μνήμη και Μαρτυρία
Συντονίστρια: Δήμητρα Λαμπροπούλου
3.30-4.40
Μιχάλης Βαρλάς, Αυτοβιογραφική, κοινωνική και επικοινωνιακή μνήμη. Όταν  η θεωρία της μνήμης συναντά την έρευνα πεδίου.

4.40-5.30
Ποθητή Χαντζαρούλα,  "Μαρτυρία και μνήμη: Η συμβολή της ιστοριογραφίας του Ολοκαυτώματος"


Διάλειμμα
Τέταρτη συνεδρία: Μεταξύ ιστορίας της τέχνης, λογοτεχνικής και πολιτισμικής κριτικής
Συντονίστρια: Έφη Γαζή
6.00-6.50
Συραγώ Τσιάρα, Εξελίξεις στην ιστορία της τέχνης

6.50-7.40
Γιάννης Παπαθεοδώρου, Μίλτος Πεχλιβάνος, Μετά το συγκριτισμό: λογοτεχνικές σπουδές και πολιτισμική κινητικότητα


7.40-8.30
 Δημήτρης Παπανικολάου, Η αντίσταση στις πολιτισμικές σπουδές

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Πρώτη συνεδρία: Μεθοδολογικές προκλήσεις
Συντονίστρια: Αγγελική Κουφού
10.00 -10.50
Ειρήνη Νάκου,  Ιστορική εκπαίδευση: διαμάχες και αναζητήσεις
10.50 -11.40

Μήτσος Μπιλάλης, Οπτικές σπουδές στο γύρισμα του αιώνα

11.40 -12.30
Αθηνά Αθανασίου,  Η κριτική πράξη ως συμβάν της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας: Η φεμινιστική θεωρία απέναντι στις προκλήσεις του «υποκειμένου»


Διάλειμμα

Δεύτερη συνεδρία: Η κοινωνική ιστορία μετά την «πολιτισμική στροφή»
Συντονίστρια: Ποθητή Χαντζαρούλα
1.00 – 1.50
Χάρης Εξερτζόγλου, Διαδρομές της κοινωνικής ιστορίας

1.50 – 2.40
Δήμητρα Λαμπροπούλου,   To «πολιτικό» στην κοινωνική ιστορία

2.40-3.30
Tom Gallant, Long Time Coming. Long Time Gone?: The Past, Present and Future of Social History

Μεσημεριανή διακοπή

Τρίτη συνεδρία: Υποκείμενο και κοινωνική αλλαγή
Συντονιστής: Γιάννης Γιαννιτσιώτης
4.30-5.20
Πολυμέρης Βόγλης, Τι απέγινε η επανάσταση; Οι θεωρίες για τις κοινωνικές επαναστάσεις και η σύγχρονη ιστοριογραφία
5.20-6.10
Κωστής Κορνέτης,  "1968, 1989, 2011. Κοινωνικά κινήματα και ερμηνευτική πλαισίωση στη διαχρονία"


Διάλειμμα
Τέταρτη συνεδρία: Μετά το «μετα-»
Συντονιστής: Πολυμέρης Βόγλης
6.30-7.20
Sakis Gekas, Methodology of history, global history, history of
economic crises
7.20-8.30
Αντώνης Λιάκος- Έφη Γαζή,  Συμπεράσματα
Γενική συζήτηση και λήξη εργασιών

Η βιογραφία της Ακρόπολης Το εμβληματικό μνημείο της πόλης


Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 201219:00-21:00 Μικρή Σκηνή
Όταν μιλάμε για την Ακρόπολη, έχουμε στο νου μας είτε την εποχή που χτίστηκε ο Παρθενώνας είτε την εποχή που άρχισε το μνημείο να υμνείται ως σύμβολο του σύγχρονου πολιτισμού. Μεσολάβησαν όμως πάνω από είκοσι αιώνες – ένα μάλλον άγνωστο ταξίδι στο χρόνο στο οποίο γνώρισε ποικίλους κατακτητές, μικρές και μεγάλες περιπέτειες, κινδύνους αφανισμού και δύσκολες διασώσεις. Είναι η άγνωστη βιογραφία ενός διάσημου μνημείου της ανθρωπότητας.
Ο Κύκλος Η αφήγηση της Ιστορίας και η διδασκαλία της ως ιστορικά φαινόμεναφιλοδοξεί να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα όπως η διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης μέσα από την αντιμετώπιση του μαθήματος της Ιστορίας στο σχολείο και μέσα από τη δημόσια συζήτηση για θέματα ιστορίας, ή το ζήτημα της διάστασης που συχνά παρατηρείται ανάμεσα στην Ιστορία των ειδικών ιστορικών και την «επίσημη» σχολική εκδοχή της ιστορίας αλλά και τη δημόσια ιστορία γενικότερα. Ακόμα, το πώς πολιτικοί στόχοι και γενικότερες κοινωνικές τάσεις μιας εποχής επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gr/programme/event/542

Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στη σχολική και τη δημόσια ιστορία


25 Ιανουαρίου 201219:00-21:00 Μικρή Σκηνή
Η εξαφάνιση, σχεδόν, των εβραϊκών κοινοτήτων του ελλαδικού χώρου, κυρίως κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πέρασε στα «ψιλά» της Ιστορίας που διδάσκεται στο σχολείο, ενώ για δεκαετίες σπάνια μνημονευόταν στο δημόσιο λόγο, αντίθετα με όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι σημαντικά: μήπως θεωρήθηκε από την εγχώρια κρατική, πολιτική αλλά και επιστημονική ελίτ ως γεγονός δευτερεύον μπροστά στους πολέμους αλλά και τις πολιτικές αναταράξεις του ελληνικού εικοστού αιώνα; Υπάρχουν προκαταλήψεις που εδράζονται σε θρησκευτικούς ή άλλους λόγους; Θεωρούνταν σε όλες τις εποχές «πραγματικοί» Έλληνες οι Εβραίοι στο θρήσκευμα και Έλληνες στην ιθαγένεια πολίτες, ιδίως εκείνοι της Βόρειας Ελλάδας που είχαν πρόσφατα ενσωματωθεί στον ελληνικό εθνικό χώρο; Υπάρχει εντέλει ζήτημα αντισημιτισμού στη χώρα μας;
Ο κύκλος Η αφήγηση της Ιστορίας και η διδασκαλία της ως ιστορικά φαινόμεναφιλοδοξεί να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα όπως η διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης μέσα από την αντιμετώπιση του μαθήματος της Ιστορίας στο σχολείο και μέσα από τη δημόσια συζήτηση για θέματα ιστορίας, ή το ζήτημα της διάστασης που συχνά παρατηρείται ανάμεσα στην Ιστορία των ειδικών ιστορικών και την «επίσημη» σχολική εκδοχή της ιστορίας αλλά και τη δημόσια ιστορία γενικότερα. Ακόμα, το πώς πολιτικοί στόχοι και γενικότερες κοινωνικές τάσεις μιας εποχής επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gr/programme/event/392

Η διδασκαλία της μεταπολεμικής ιστορίας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια


Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 201219:00-21:00 Μικρή Σκηνή
Τα σχολικά εγχειρίδια φαίνεται να τα διατρέχει κάποια αμηχανία, αν όχι φόβος, απέναντι στην πιο πρόσφατη ελληνική ιστορία. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος φαίνεται να είναι ένα νοητό χρονικό τείχος, πέρα από το οποίο οτιδήποτε έχει συμβεί απλώς προτιμούμε να μην το διδάσκουμε στα παιδιά. Αντίθετα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες διδάσκεται αναλυτικά μέχρι και η πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Χρειάζεται πράγματι χρονική απόσταση από τα γεγονότα ώστε αυτά να μπορέσουν να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας; Και αν ναι, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι; Στην ελληνική περίπτωση έχουν κατασιγαστεί αρκετά τα πολιτικά πάθη, ώστε να τολμήσουμε να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στην επικαιρότητα και την Ιστορία;
Ο Κύκλος Η αφήγηση της Ιστορίας και η διδασκαλία της ως ιστορικά φαινόμεναφιλοδοξεί να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα όπως η διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης μέσα από την αντιμετώπιση του μαθήματος της Ιστορίας στο σχολείο και μέσα από τη δημόσια συζήτηση για θέματα ιστορίας, ή το ζήτημα της διάστασης που συχνά παρατηρείται ανάμεσα στην Ιστορία των ειδικών ιστορικών και την «επίσημη» σχολική εκδοχή της ιστορίας αλλά και τη δημόσια ιστορία γενικότερα. Ακόμα, το πώς πολιτικοί στόχοι και γενικότερες κοινωνικές τάσεις μιας εποχής επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gr/programme/event/540

Τα «κομμένα» σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας


11 Ιανουαρίου 201219:00-21:00 Μικρή Σκηνή
Η Ιστορία της ΣΤ΄ Δημοτικού είναι μόνο το πιο πρόσφατο από μια σειρά παραδειγμάτων σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας που προκάλεσαν τόσο σφοδρές αντιπαραθέσεις, ώστε εντέλει το Υπουργείο Παιδείας να υποχρεωθεί να τα αποσύρει, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τώρα που τα χρόνια έχουν περάσει για τα περισσότερα από αυτά, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε μία προς μία τις περιπτώσεις των «κομμένων» εγχειριδίων, να αναζητήσουμε τους συγκεκριμένους λόγους που οδήγησαν στην απόσυρσή τους και να αναρωτηθούμε, με τη νηφαλιότητα και την εγκυρότητα της επιστημονικής γνώσης και πείρας, για το τι είδους ιστορία θέλουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας και για τους λόγους που το επιστημονικό αυτό αντικείμενο φτάνει να προκαλεί τόσες κοινωνικές εντάσεις.
Ο κύκλος Η αφήγηση της Ιστορίας και η διδασκαλία της ως ιστορικά φαινόμεναφιλοδοξεί να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα όπως η διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης μέσα από την αντιμετώπιση του μαθήματος της Ιστορίας στο σχολείο και μέσα από τη δημόσια συζήτηση για θέματα ιστορίας, ή το ζήτημα της διάστασης που συχνά παρατηρείται ανάμεσα στην Ιστορία των ειδικών ιστορικών και την «επίσημη» σχολική εκδοχή της ιστορίας αλλά και τη δημόσια ιστορία γενικότερα. Ακόμα, το πώς πολιτικοί στόχοι και γενικότερες κοινωνικές τάσεις μιας εποχής επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίεςhttp://www.sgt.gr/gr/programme/event/388

Η διδασκαλία της ιστορίας σε διαφορετικές εποχές


30 Νοεμβρίου 201119:00-21:00 Μικρή Σκηνή
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο, αλλά και η γενικότερη παρουσία της στο δημόσιο λόγο, προκαλεί συζητήσεις, ακόμη και οξείες αντιπαραθέσεις. Οι αφηγήσεις για τα ίδια γεγονότα, σε διαφορετικές χώρες ή ακόμα και στην ίδια χώρα αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, είναι συχνά πολύ διαφορετικές. Εξάλλου, νέες προσεγγίσεις των ιστορικών συχνά προσκρούουν σε σχολικά στερεότυπα που η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να αφήσει πίσω. Είναι όμως δυνατή μια ιστορική αφήγηση γενικά αποδεκτή; Και τι αποτέλεσμα είχαν συμφιλιωτικές προσπάθειες, όπως αυτή του κοινού γαλλογερμανικού σχολικού εγχειριδίου για τα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου;
Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο Η αφήγηση της Ιστορίας και η διδασκαλία της ως ιστορικά φαινόμενα που φιλοδοξεί να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα όπως η διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης μέσα από την αντιμετώπιση του μαθήματος της Ιστορίας στο σχολείο και μέσα από τη δημόσια συζήτηση για θέματα ιστορίας, ή το ζήτημα της διάστασης που συχνά παρατηρείται ανάμεσα στην Ιστορία των ειδικών ιστορικών και την «επίσημη» σχολική εκδοχή της ιστορίας αλλά και τη δημόσια ιστορία γενικότερα. Ακόμα, το πώς πολιτικοί στόχοι και γενικότερες κοινωνικές τάσεις μιας εποχής επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας.
Ομιλητές:
Κώστας Αγγελάκος: Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του περιοδικού Νέα Παιδεία
Corine Defrance: Iστορικός/ερευνήτρια στο Γαλλικό Κρατικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS, IRICE, Paris), επισκέπτρια καθηγήτρια στο Freie Universität του Βερολίνου
Γιώργος Κόκκινος: Καθηγητής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς: Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Συντονιστής:
Ευάνθης Χατζηβασιλείου: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περισσότερες πληροφορίεςhttp://www.sgt.gr/gr/programme/event/384

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ετήσια Διάλεξη αφιερωμένη στον Κ. Θ. Δημαρά 2011,  5.12.11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19.00 ́ Υποδοχή Προσκεκλημένων


19.30 ́ Χαιρετισμός
του κ. Ευάγγελου Μπούμπουκα,
Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.

19.35 ́ Παρουσίαση
της εκδήλωσης και της ομιλήτριας
από τον καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη


19.40 ́ Διάλεξη
της καθηγήτριας της École Normale Supérieure des Lettres et
Sciences Humaines της Λυών κυρίας Catherine Volpilhac - Auger
με θέμα:
«Montesquieu encyclopédiste ou encyclopédique?»

(Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση)

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

«Το Σύνταγμα του 1911: 100 χρόνια μετά»


ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
σας προσκαλεί σε επιστημονική συνάντηση με θέμα

«Το Σύνταγμα του 1911: 100 χρόνια μετά»

την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, ώρα 18.00-21.00
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βουλής
Αμαλίας 22-24, Σύνταγμα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α
Πρόεδρος Συνεδρίας

καθηγητής Κώστας Μαυριάς,
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων

Δρ Ελένη Γαρδίκα,
Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού
Ακαδημία Αθηνών
«Απόψεις και ιδέες που διατυπώθηκαν την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα
για τη λύση του ελληνικού προβλήματος μέσα από την Εθνοσυνέλευση»

Δρ Νίκος Παπασπύρου,
Ειδικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων
«Ο λόγος του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Σύνταγμα»

καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπουλος,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
«ΝΕΟΑΝΔΡΙΣΜΟΣ. Πόσο νέο και διαφορετικό
ήταν το βενιζελικό πολιτικό προσωπικό»

επ. καθηγητής Στέφανος Κουτσουμπίνας,
Πανεπιστήμιο Θράκης
Μέλος της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
«Η επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας.
Μια περιπέτεια που ξεκίνησε το 1911 και συνεχίζεται ακόμη…»

Δρ Γιώργος Καραβοκύρης,
«Η θολή διάκριση συντακτικής και αναθεωρητικής λειτουργίας
στο Σύνταγμα του 1911»

αν. καθηγητής Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μέλος της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
«Το συντακτικόν του Συντάγματος»

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Συνάντηση του History Conferences & Meetings in Greece


Το blog,  historymeetings.blogspot.com , διοργανώνει συνάντηση την Πέμπτη 10/11/2011 και ώρα 15.00 στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α, αίθουσα 820.


Στην συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί η σεμιναριακή εργασία της προπτυχιακής φοιτήτριας του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Ε.Κ,Π.Α, Καλλιόπης Γερωνυμάκη. Θέμα της εργασίας:

«Η μνήμη της στέρησης. Φτώχεια και καθημερινή επιβίωση στα χωριά της επαρχίας Σφακίων Κρήτης.»


*Υ.Γ  Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να παρευρεθείτε δηλώστε το είτε στο group του blog στο facebook, είτε στη σελίδα του blog. Θα μας βοηθούσε πολύ να ξέρουμε πόσοι πρόκειται να παρευρεθούν.