Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Επιστηµονικό Εργαστήριο | Workshop Ζητήµατα Τοπικής Ιστορίας: Έρευνα και Εκπαίδευση

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών


Επιστηµονικό Εργαστήριο | Workshop

 Ζητήµατα Τοπικής Ιστορίας: Έρευνα και Εκπαίδευση
 Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 17.30
 Αµφιθέατρο «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΖΕΡΒΑΣ»

 Η τοπική ιστορία είναι ένα πεδίο έρευνας που έχει δηµιουργήσει µια αυτόνοµη
βιβλιογραφική παραγωγή, πολλές φορές έξω και µακριά από τις ακαδηµαϊκές συζητήσεις
ή σε αντιπαράθεση µε αυτές στο επίπεδο της δηµόσιας ιστορίας. Παράλληλα η τοπική
ιστορία ως αγκίστρωση στον τόπο ενυπάρχει στις σύγχρονες προσεγγίσεις µιας ευρύτατης
θεµατολογίας ιστορικών µελετών, πολλές από τις οποίες έχουν υποστηριχθεί σε
Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού µε τη µορφή διδακτορικής διατριβής. Το
επιστηµονικό εργαστήριο έχει στόχο να αναδείξει τρόπους σύνδεσης των σύγχρονων
ιστοριογραφικών προσεγγίσεων µε την τοπική ιστορία, καθώς και µε τις εφαρµογές της
στη διδακτική πράξη. Θα συζητηθούν ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της τοπικής
ιστορίας ως διεπιστηµονικού πεδίου, και σε ένα ακόµα επίπεδο θα παρουσιαστούν τρόποι
ενσωµάτωσής της στη µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
Το επιστηµονικό εργαστήριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού
έργου «Τοπική Ιστορία: θεωρία και µεθοδολογία για ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δράσεις», που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Επιστηµονικές Μελέτες» του
Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση.

 *Στους συµµετέχοντες που το επιθυµούν θα δοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής.

 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

17.30 Προσέλευση-Εγγραφές
17.40 Σοφία Ματθαίου, Τοπική Ιστορία. Εισαγωγικά σχόλια.

Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Καταναλώνουµε Τοπική Ιστορία;
 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου

18.00 Α΄ Συνεδρία: Θεωρητικά και µεθοδολογικά ζητήµατα

Συντονίστρια: Σοφία Ματθαίου

Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Η τοπική ιστορία και οι διαφορετικές χρονικότητες στην
ανάδειξη της τοπικότητας

∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, Από την «ιστορία του τόπου µου» στο ιστοριογραφικό
παράδειγµα

Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Μερικές σκέψεις για την τοπική ιστορία µε βάση το ιταλικό
παράδειγµα

18.45   Β΄ Συνεδρία

Συντονιστής: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης

Ελένη Κυραµαργιού, Η αναζήτηση των πηγών στην τοπική ιστορία

Μάχη Οικονόµου, Επιτόπια εθνογραφική έρευνα και θεωρητικές προσεγγίσεις του τοπικού:
το παράδειγµα της Γορτυνίας (Αρκαδία)

Χρήστος Λούκος, Αρχεία και τοπική ιστορία

19.30 ∆ιάλειµµα-Καφές

19.45 Γ΄ Συνεδρία: Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση

Συντονιστής: Χρήστος Λούκος

Μαρία Καµονάχου, Το µάθηµα της Τοπικής Ιστορίας στο Εναλλακτικό Πολιτιστικό
Εργαστήρι της Κέρκυρας

Σπυριδούλα Πυρπύλη, Τοπικά µουσεία και εκπαίδευση: µουσειακά τεκµήρια στην υπηρεσία
της τοπικής αυτογνωσίας και τη διδασκαλία της γενικής ιστορίας

Οργανωτική Επιτροπή:
Σοφία Ματθαίου
∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος
Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Γραµµατειακή Υποστήριξη:
Κατερίνα Ζωγράφου


Συµµετέχοντες:
 ∆ηµήτρης ∆ηµητρόπουλος, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Κατερίνα Ζωγράφου, Αρχειονόµος ΓΑΚ
 Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Μαρία Καµονάχου, Αρχεία Νοµού Κέρκυρας/ΓΑΚ
 Ελένη Κυραµαργιού, Υπ. ∆ρ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου
 Χρήστος Λούκος, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης
 Σοφία Ματθαίου, Εντεταλµένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Μάχη Οικονόµου, Κύρια Ερευνήτρια ΚΕΕΛ Ακαδηµία Αθηνών
 Σπυριδούλα Πυρπύλη, ∆ρ. Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Εκπαιδευτικός
 Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, ∆ιευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
 Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Υπ. ∆ρ. Παν. Αθηνών, Συνεργάτης ΙΙΕ/ΕΙΕ

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή των ΑΣΚΙ Τρεις μέρες στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου ΑθηναίωνΕκδήλωση: «Γιάννης Κορδάτος: ο επιστήμονας, ο επαναστάτης»/ περιοδικό Ουτοπία

Το Περιοδικό ΟΥΤΟΠΙΑ και ο Σύλλογος διάδοσης της μαρξιστικής σκέψης "Γ. Κορδάτος" σας καλούν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), σε εκδήλωση με θέμα:
«Γιάννης Κορδάτος: ο επιστήμονας, ο επαναστάτης».
Θα μιλήσουν οι:
Δημήτρης Καλτσώνης, πανεπιστημιακός
Ευτύχης Μπιτσάκης, πανεπιστημιακός
Άλκης Ρήγος, πανεπιστημιακός
Μιχάλης Χονδροκούκης, φιλόλογος
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο πανεπιστημιακός Αλέξανδρος Χρύσης.

http://www.u-topia.gr/node/1945

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτο Σεμινάριο ΕΕΟΙ- Άγγελος Βλάχος, 16.12.2013

Το Τρίτο Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 (ώρα 17:30-19:30).
Oμιλητής θα είναι ο  Άγγελος  Φ. Βλάχος (Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών) με θέμα:
Ο τουριστικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της πρώιμης μεταπολεμικής ανασυγκρότησης (1944-1947): η δύσκολη «επώαση»
Συζητητής: Ανδρέας Κακριδής (Πανεπιστήμιο Αθηνών)


Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά

1 3 & 1 4 Δ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 20 13
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 18:00

Θεοχάρης Αθανασιάδης Αλέξανδρος Δελμούζος και Αλέξης Δημαράς:
η αρχή και το τέλος του Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού
Αλεξάνδρα Πατρικίου Ανάλεκτα Αλέξανδρου Δελμούζου:
το χρονικό μιας μαθητείας
Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη «Τις δε έδωκε γυναιξίν υφάσματος σοφίαν
ή ποικιλτικήν επιστήμην;»
διάλειμμα
Ευαγγελία Καλεράντε Η βιογραφική ανάλυση στην εκπαιδευτική
πολιτική: το πολιτικό παίγνιο στην
πολιτική-εκπαιδευτική επιτέλεση
Παναγιώτης Κιμουρτζής Πολυ-αφηγηματικές προσεγγίσεις: μόδα
ή νέα επιστημονική συνθήκη;
Δημήτρης Μαρωνίτης Αρχαιογλωσσία-Νεογλωσσία και ο ρόλος
της μετάφρασης στη Μέση Εκπαίδευση

συζήτηση

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 10:15

Δεύτερη Συνεδρία. Πρόεδρος: Μικέλα Χαρτουλάρη
Σήφης Μπουζάκης Μπορούμε να γράψουμε ιστορία για
τα πρόσφατα;
Βάσω Βασιλού-Παπαγεωργίου Η Επιτροπή Παιδείας του 1958 και οι
Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες: όψεις
του διαλόγου
Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Η ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα: αποτιμήσεις και προο-
πτικές
διάλειμμα
Παντελής Κυπριανός Πρόσληψη των ξένων εκπαιδευτικών
συστημάτων στα εκπαιδευτικά
νομοσχέδια (1889-1976)
Βασίλης Κουλαϊδής Οι «μικρές» παιδαγωγικές έρευνες
του Αλέξη Δημαρά

συζήτηση

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 18:00

Τρίτη Συνεδρία. Πρόεδρος: Βασίλης Κρεμμυδάς

Χαράλαμπος Νούτσος Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910)
Παναγιώτης Νούτσος Η ελληνική εκπαίδευση στο στόχαστρο των
θιασωτών του «χριστιανισμού ως κοινωνικού
αναμορφωτή». Ξανά για τον Απόστολο
Μακράκη;
Βασίλης Πασχάλης Χαρτί, καλαμάρι, υπολογιστής: σχόλια στην
εναλλαγή των μέσων στην εκπαίδευση
διάλειμμα
Ουρανία Πολυκανδριώτη Η μεταβατική εικοσαετία 1860-1880: από
την ηθική στην εθνική αγωγή
Τζιάνα Τσαϊλακοπούλου Από τα Αρχαία στα Νέα και πίσω
Άννα Φραγκουδάκη Η ιστορία της εκπαίδευσης και η ιστορία


Οι εκδηλώσεις της Εταιρείας Σπουδών πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα) 

Βιβλιοπαρουσίαση: Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων 1864-1952: Ιδιότητα του πολίτη και καθολική ψηφοφορία


Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Διεθνές Συνέδριο: Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.Χ

Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου , 10-11 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Το Μουσείο Μπενάκη τιμά το Σωματείο των Φίλων

Το Μουσείο Μπενάκη τιμά το Σωματείο των Φίλων
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, ώρα 7.30 μ.μ.
Κεντρικό κτήριο, Κουμπάρη 1, αίθριο


Τιμητική εκδήλωση για τους Φίλους του Μουσείου Μπενάκη, οι οποίοι από την ίδρυση του Σωματείου τους το 1957 συστηματικά ενισχύουν, τόσο ηθικά όσο και υλικά, το Ίδρυμα στην επίτευξη των πολιτιστικών του σκοπών. Στην εκδήλωση θα προβληθεί η συνδρομή των Φίλων στην εκδοτική δραστηριότητα του Ιδρύματος, κυρίως ως προς το περιοδικό (το Σωματείο έχει καλύψει οικονομικά δύο από τους 10 τόμους) και το Αρχείο του Αγώνα (που θα κυκλοφορήσει σε συνολικά επτά τόμους με χορηγία των Φίλων, έχουν ήδη εκδοθεί οι δύο).

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη, Αιμιλία Γερουλάνου. Θα μιλήσουν ο Διευθυντής Άγγελος Δεληβορριάς, ο δημοσιογράφος Νίκος Ξυδάκης, η υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού Μάρια Διαμάντη και η επιμελήτρια του Αρχείου του Αγώνα Μαρία Δημητριάδου.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στον β‘ όροφο του Μουσείου.


Σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των Φίλων ο 10ος τόμος του περιοδικού και ο 2ος τόμος του Αρχείου του Αγώνα θα πωλούνται με έκπτωση 50%.  

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Επιστημονική ημερίδα: Ιστορικές προσεγγίσεις για τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 17:00
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, ΑΘΗΝΑ

17:00 — 17:15            Έναρξη-χαιρετισμοί
Μαριλένα Κατσίμη, 
γενική γραμματέας της ΕΣΗΕΑ
Ζήσιμος Συνοδινος, γραμματέας Δ.Σ. της ΕΜΙΑΝ
                                                                           
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Μορφές οργάνωσης και δράσης της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη
Συντονιστής: Νίκος Κιάος, δημοσιογράφος
Ομιλητές:
17:15 – 17:30
Στέφανος Στεφάνου, μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, επιμελητής εκδόσεων
17:30 – 17:45
Βασίλης Κωτούλας, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, πολιτειολόγος                    
17:45 — 18:00       
Θανάσης Καλαφάτης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, οικονομολόγος-ιστορικός

18:00 – 18:30
Παρεμβάσεις — συζήτηση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Βαθμοί αυτονομίας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη
Συντονιστής: Τάσος Τρίκκας, δημοσιογράφος
Ομιλητές:
18:30 – 18:45
Δημήτρης Παπανικολόπουλος, πολιτικός επιστήμονας

18:45 – 19:00
Σταύρος Παναγιωτίδης, υποψήφιος διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

19:00 – 19:30
Παρεμβάσεις — συζήτηση

19:30 – 19:45
Διάλειμμα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Προβλήματα και προοπτικές των ιστορικών σπουδών για τη μελέτη της νεολαίας,
των κινημάτων της νεολαίας και των αγώνων της για την παιδεία και τον πολιτισμό
Συντονιστής: Μιχάλης Σπουρδαλάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
                                             Συμμετέχουν οι:
19:45 – 21:15
Νίκος Θεοτοκάς, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών – ΑΣΚΙ
Κώστας Κατσάπης, ιστορικός, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σεραφείμ Σεφεριάδης, επίκουρος καθηγητής Παντείου ΠανεπιστημίουΣάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Η τοπική οικονομία και ο ιδιωτικός βίος στην Ηλεία στις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους

Δεύτερο Σεμινάριο ΕΕΟΙ- Παντελής Μούτουλας, 25.11.2013

Τα Σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας συνεχίζονται τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013(ώρα 17:30-19:30).
Oμιλητής θα είναι ο  Παντελής Μούτουλας (Δρ. ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου, εξωτερικός συνεργάτης ΕΙΕ/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών) με θέμα:
Η τοπική οικονομία και ο ιδιωτικός βίος στην Ηλεία στις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους
Συζητητής: Σωκράτης Πετμεζάς (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Περίληψη
Η εισήγηση περιγράφει τις συνάφειες ανάμεσα στις ιδιωτικές προσπάθειες για σχηματισμό περιουσιών και στη συγκρότηση εθνικής οικονομίας, στον κάμπο της Ηλείας, τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους, περίοδο κατά την οποία η έλλειψη ανεξάρτητων οικονομικών θεσμών συνάδει με την κυριαρχία της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας. Εξετάζονται, η προίκα ως εργαλείο για τη δημιουργία και διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας και οι μηχανισμοί διάσωσής της έναντι απροόπτου, η διείσδυση της εγχρήματης οικονομίας στον αγροτικό χώρο μέσω διαφόρων σχημάτων συντροφικής επιχειρηματικότητας που συντείνουν στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου αλλά και οι κοινωνικές αδράνειες που διαιωνίζουν σχέσεις εξάρτησης και η εισροή στον κάμπο της Ηλείας πληθυσμιακών ομάδων από άλλες επαρχίες και το εξωτερικό. Περιγράφεται η συνύπαρξη παραδοσιακών μορφών επιχειρηματικότητας με τα ανοίγματα στο διαμετακομιστικό και το εξαγωγικό εμπόριο, όπου η επιλογή του καιρού, το ύψος των κεφαλαίων και η διαμόρφωση του ρίσκου λειτουργούν σε πλαίσιο εξάρτησης του ηλειακού χώρου από την εξαγωγική οικονομία της Πάτρας. Τελικά οι τρόποι ενάσκησης της οικονομικής ελευθερίας, στο ιδρυτικό στάδιο λειτουργίας των κρατικών θεσμών, εικονογραφούν την αδυναμία διάκρισης της οικονομίας από τον ιδιωτικό βίο.
Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, αίθουσα ΕΚΤ στο ισόγειο, στάση «ΕΙΕ» ή μετρό «Ευαγγελισμός»). Είσοδος ελεύθερη.

«Το πολιτικό σύστημα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης»

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013/19:00
MEGARON PLUS
Συνδιοργάνωση του Μεγάρου Μουσικής με:
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Κίνηση Πολιτών
Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
Στο πλαίσιο του κύκλου δημοσίων συζητήσεων με τίτλο
«Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές»
Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
"Τα Κόμματα στο Πολιτικό Σύστημα"Ανδρέας Δρυμιώτης, Πολιτικός Μηχανικός - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
"Πολιτικό Σύστημα και Πελατειακό Κράτος"Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
"Το Εκλογικό Σύστημα - Βουλευτές και Υπουργοί"Φίλιππος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
"Τα Όργανα της Πολιτείας και ο Έλεγχος Λειτουργίας του Πολιτεύματος"

Συντονίζει ο Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ.,
πρ. Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών

Η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί μέσω διαδικτύου:

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

"Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση-πεζογραφία-θέατρο)" Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου.

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και ο ΙΑΝΟS παρουσιάζουν την έκδοση «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση-πεζογραφία-θέατρο). Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Τόμος Α,Β,Γ». 

Θα μιλήσουν οι:
Στέφανος Ήμελλος ακαδημαϊκός
Θανάσης Βαλτινός συγγραφέας-ακαδημαϊκός
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας
Γιώργος Βοζίκας Ερευνητής Κέντρο Λαογραφίας (επιμελητής της έκδοσης)
Παρασκευάς Καρασούλος ποιητής
Θα συντονίσει ο Ευάγγελος Καραμανές Κύριος Ερευνητής Κέντρο Λαογραφίας

Η λογοτεχνία, καθρέφτης της κοινωνίας που τη δημιουργεί, έχει στενές σχέσεις με τη λαογραφία, καθώς και οι δύο αντλούν από την ίδια κοινή πηγή. Η πραγματοποίηση του συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση - Πεζογραφία - Θέατρο)» είχε ως στόχο την ανάδειξη και μελέτη αυτής της σχέσης και την μέσα από μια συνολική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού (προφορική παράδοση, ήθη-έθιμα, κοινωνική οργάνωση, κοσμοθεωρία), πρόκληση ενός ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία της λαογραφίας με τη λογοτεχνία και τις μεταξύ τους οφειλές. Υπό το φως βεβαίως των θεωρητικών εξελίξεων στις πολιτισμικές σπουδές και με την επέκταση της έννοιας της «αφήγησης» και του «κειμένου» πέρα από τα στενά όρια της φιλολογίας η σχέση λαϊκού πολιτισμού και έντεχνου λόγου έρχεται σήμερα ξανά στο προσκήνιο, επιτρέποντας νέες προσεγγίσεις, που εμπλουτίζουν και ανανεώνουν τις παλιές.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο και αποτυπώνονται στα δημοσιευμένα Πρακτικά, αναφέρονται τόσο στις θεωρητικές προσεγγίσεις των σχέσεων του λαϊκού πολιτισμού και της έντεχνης δημιουργίας όσο και στις αναζητήσεις που πιστοποιούν και προεκτείνουν αυτές τις σχέσεις.
Το συνέδριο πλούσιο σε συζητήσεις, παράλληλες εκδηλώσεις (εκθέσεις, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, απαγγελίες, συναυλίες) παρακολούθησαν, εκτός από τους ειδικούς της Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας και των συναφών επιστημονικών κλάδων, όπως Φιλολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία κ.ά. φοιτητές και καθηγητές από το χώρο της εκπαίδευσης. Δημιουργοί και μελετητές, σε ένα περιβάλλον διευρυμένης κοινότητας, είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις. 

Ο Ν. Γ. Πολίτης και η ηθογραφία, λαογραφία και λογοτεχνία: συγκλίσεις-αποκλίσεις, Έλληνες λαογράφοι και λογοτέχνες, λαϊκές αφηγήσεις και λογοτεχνία, λαϊκές και λόγιες αφηγηματικές δομές, πολιτισμικά αρχέτυπα και λογοτεχνικά μοτίβα, δρώμενα και θέατρο, δημοτική και λόγια ποίηση, λαϊκός πολιτισμός και χρηστικά κείμενα, λαογραφία και άλλα κείμενα (απομνημονεύματα, αυτοβιογραφίες, επιστολές, ρεπορτάζ, δοκίμιο κ.λπ.), είναι θεματικά οι άξονες των 110 ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στου τρεις τόμους των Πρακτικών του συνεδρίου, εκτάσεως 1660 σελίδων.
Πρακτικά του Συνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (Ποίηση - Πεζογραφία - Θέατρο), Αθήνα 8-12 Δεκεμβρίου 2010, (υπεύθυνη έκδοσης, γενική επιστ. επιμέλεια: Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιμέλεια ύλης, επιστ. επιμέλεια: Γιώργος Βοζίκας).

Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 30, Αθήνα 2013, σελ. 1660. (τόμ. Α΄ σελ. 802, τόμ. Β΄ σελ. 722, τόμ. Γ΄ [Πρακτικά Συμποσίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 12 Δεκεμβρίου 2010], σελ. 136), Αθήνα 2013http://www.ianos.gr/ekdiloseis/laikos-politismos-kai-entexnos-logos-poiisi-pezografia-theatro-praktika-diethnous-epistimonikou-sine/01330pp/

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Ημερίδα: Eric Hobsbawm 1917-2012. Ένας χρόνος μετά


«Ιστορικές προσεγγίσεις για τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ)».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΙΑΝ, 7/11/2013

Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) διοργανώνει, την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 16:00, επιστημονική ημερίδα στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας (ΕΣΗΕΑ), Ακαδημίας 20 –1ος όροφος, με θέμα:
«Ιστορικές προσεγγίσεις για τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ)».
       Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ευνοϊκές συνθήκες για την ιστορική προσέγγιση των νεολαιίστικων οργανώσεων και των κινημάτων της νεολαίας στη χώρα μας. Η εμφάνιση αρχειακών φορέων που ασχολούνται ειδικότερα με τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση τεκμηρίων σχετικών με τη δράση της ελληνικής νεολαίας (ΑΣΚΙ, ΕΜΙΑΝ, ΕΔΙΑ, κ.ά.), η ενασχόληση των Γενικών Αρχείων του Κράτους με συναφή θέματα, η εμφάνιση στα πανεπιστήμια νέων επιστημόνων, ειδικών στα θέματα δράση και κινήματα νεολαίας, νεολαία, παιδεία και πολιτισμός, και το ενδιαφέρον μεταπτυχιακών φοιτητών να προσεγγίσουν τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη συμβάλει στην παραγωγή σημαντικού επιστημονικού έργου. Η εμφάνιση και η πορεία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη (ΔΝΛ) είναι από τα προσφιλή θέματα μελέτης των νέων ερευνητών. Οι θέσεις που εκφράζονται σε αυτές τις μελέτες έχουν ανακινήσει μια δημόσια συζήτηση για τις μορφές οργάνωσης, δράσης και το βαθμό αυτονομίας της συγκεκριμένης οργάνωσης.
Η ημερίδα σκοπεύει στη διεύρυνση του διαλόγου με τη συμμετοχή ιστορικών στελεχών της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη (ΔΝΛ) και νέων ιστορικών που θα σταθούν ιδιαίτερα στις τομές και το χαρακτήρα της Οργάνωσης. Η διερεύνηση όλων αυτών των θεμάτων θα γίνει στη διάρκεια δύο συνεδριών οι οποίες θα ολοκληρωθούν με την πραγματοποίηση στρογγυλής τράπεζας. Η πρώτη συνεδρία θα έχει ως θέμα «Μορφές οργάνωσης και δράσης της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη», η δεύτερη «Βαθμοί αυτονομίας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη» και η στρογγυλή τράπεζα «Προβλήματα και προοπτικές των ιστορικών σπουδών για τη μελέτη της νεολαίας, των κινημάτων νεολαίας και τους αγώνες της για την παιδεία και τον πολιτισμό».
Στην ημερίδα λαμβάνουν μέρος καθηγητές, ερευνητές και ειδικοί για τα θέματα νεολαίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Ιστορικές προσεγγίσεις για τη
Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 16:00
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, ΑΘΗΝΑ

16:00 — 16:15            Έναρξη-χαιρετισμοί
Μαριλένα Κατσίμη, 
γενική γραμματέας της ΕΣΗΕΑ
Ζήσιμος Συνοδινος, γραμματέας Δ.Σ. της ΕΜΙΑΝ
                                                                          

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Μορφές οργάνωσης και δράσης της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη
Συντονιστής: Νίκος Κιάος, δημοσιογράφος
Ομιλητές:
16:15 – 16:30
Στέφανος Στεφάνου, μέλος του Προεδρείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, επιμελητής εκδόσεων
16:30 – 16:45
Βασίλης Κωτούλας, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, πολιτειολόγος                    
16:45 — 17:00       
Θανάσης Καλαφάτης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΔΝΛ, οικονομολόγος-ιστορικός

17:00 – 17:30Παρεμβάσεις — συζήτηση


ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Βαθμοί αυτονομίας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη
Συντονιστής: Τάσος Τρίκκας, δημοσιογράφος
Ομιλητές:
17:30 – 17:45
Δημήτρης Παπανικολόπουλος, πολιτικός επιστήμονας

17:45 – 18:00
Σταύρος Παναγιωτίδης, υποψήφιος διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
                                 
18:00 — 18:15       
Ιωάννα Παπαθανασίου, διευθύντρια ερευνών ΕΚΚΕ – ΑΣΚΙ

18:15 – 18:45Παρεμβάσεις — συζήτηση

18:45 – 19:00Διάλειμμα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Προβλήματα και προοπτικές των ιστορικών σπουδών για τη μελέτη της νεολαίας,
των κινημάτων της νεολαίας και των αγώνων της για την παιδεία και τον πολιτισμό
Συντονιστής: Ηλίας Νικολακόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
                                             Συμμετέχουν οι:
19:00 – 20:30
Νίκος Θεοτοκάς, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών – ΑΣΚΙ
Κώστας Κατσάπης, ιστορικός, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σεραφείμ Σεφεριάδης, επίκουρος καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Διεθνές Συνέδριο με αφορμή τα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς Πολέμους: "Ιστορίες Πολέμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Μία προσέγγιση στη διαχρονία"


Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

«Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά: Η θεωρία των άκρων απέναντι στην ιστορία»

Εκδήλωση της «Εποχής» και του Red Notebook: «Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά: Η θεωρία των άκρων απέναντι στην ιστορία»
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20)
 
Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στα συμφραζόμενα του λόγου περί «άκρων» και στον απόηχο της συζήτησης για το βιβλίο της Στ΄ Δημοτικού, που αποκαθιστά το δικτάτορα Μεταξά ως εθνικό ηγέτη, ηΕποχή και το Red Notebook διοργανώνουν μια εκδήλωση με θέμα την άνοδο του Μεταξά στην εξουσία, το αντιφασιστικό ΟΧΙ και το σημερινό πολιτικό στοίχημα της αναθεώρησης της ιστορίας του 20ου αιώνα.

Στην εκδήλωση μιλούν οι:

Μενέλαος Χαραλαμπίδης (ιστορικός)
Τάσος Σακελλαρόπουλος (ιστορικός)
Θεανώ Φωτίου (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ)

Συντονίζει η Λίνα Θεοδώρου (Red Notebook)

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάρια της ΕΕΟΙ

Πρώτο Σεμινάριο ΕΕΟΙ- Αικατερίνη Μήτσιου στις 21.10.2013

Τα Σεμινάρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας εγκαινιάζονται για φέτος τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 (ώρα 17:30-19:30).
Oμιλήτρια θα είναι η Δρ. Αικατερίνη Μήτσιου (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΕΙΕ/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών)
με θέμα "Υστεροβυζαντινή οικονομία και ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Social Network Analysis)"
Συζητητής: Γεράσιμος Μέριανος (ΕΙΕ/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών).

Περίληψη: Η Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis) αποτελεί μια από τις πιο πρωτοποριακές μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων, η οποία τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως και στην ιστορική επιστήμη. Κλασική είναι η μελέτη των John Padgett και Christopher Ansell („Robust Action and the Rise of the Medici”,1993) για την οικογένεια των Μεδίκων και την επικράτησή της στην Φλωρεντία την περίοδο μεταξύ 1427 και 1434. Πληθώρα παραδειγμάτων διαθέτουμε πλέον και από το χώρο της Μεσαιωνικής και Βυζαντινής ιστορίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή αντιλαμβάνεται ένα κοινωνικό δίκτυο ως ένα ή περισσότερα (πεπερασµένα) σύνολα δραστών (actors), όπου µια ή περισσότερες σχέσεις συνδέουν τους δράστες µεταξύ τους. Το στοιχείο της ύπαρξης σχέσης (σχέσεων) μεταξύ των δραστών είναι καθοριστικής σημασίας. Η ανακοίνωσή θα παρουσιάσει καταρχάς τη θεωρία ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και τις βασικές αρχές της. Στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στη χρήση και τη χρησιμότητά της για την ανάλυση της οικονομικής ιστορίας της Ύστερης Βυζαντινής περιόδου, η οποία ενδείκνυται για μια τέτοιου είδους προσέγγιση λόγω των διαθέσιμων πηγών. Τέλος, θα επισημανθούν τα όρια της συγκεκριμένης μεθόδου για την ιστορική έρευνα.
Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, αίθουσα ΕΚΤ στο ισόγειο, στάση «ΕΙΕ» ή μετρό «Ευαγγελισμός»). Είσοδος ελεύθερη.


Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

"Revolutions in the Balkans: Revolts and Uprisisngs in the Era of Natioanlism, 1804-1908"

Το Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα: "Revolutions in the Balkans: Revolts and Uprisisngs in the Era of Natioanlism, 1804-1908".

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από31 Οκτωβρίου ώς 2 Νοεμβρίου 2013.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ    

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (1942-1945):
Ιστορία, μνήμη, αναπαραστάσεις
Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εμβαθύνει σε διάφορες πτυχές της γενοκτονίας των Εβραίων της Ευρώπης από τους ναζί, με έμφαση στην ελληνική περίπτωση. Αφού δοθεί το γενικότερο πλαίσιο της «τελικής λύσης» και της εφαρμογής της, θα επικεντρωθούμε σε ζητήματα ιστοριογραφίας, μνήμης / λήθης, σιωπής και λόγου, και αναπαραστάσεων, κυρίως για την ελληνοεβραϊκή εμπειρία, αλλά όχι μόνον. Στον τομέα της μνήμης θα ασχοληθούμε με μαρτυρίες (γραπτές και προφορικές), αλλά και με τη θεσμοποίηση της μνήμης μέσα από μουσεία, μνημεία και μνημονικούς τόπους. Στον τομέα των αναπαραστάσεων θα γίνει εκτενής παρουσίαση της στρατοπεδικής λογοτεχνίας, αλλά και αναφορές σε κινηματογραφικές μεταφορές.
Στο σεμινάριο θα προηγείται σχετική εισήγηση και θα ακολουθεί συζήτηση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν και δικές τους παρουσιάσεις, εφ’ όσον το επιθυμούν. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται το αργότερο ώς τις 18 Οκτωβρίου. 

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ περιοδικό ΜΝΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου
Χάγκεν Φλάισερ, Μια γερμανική νιότη - Εκ τριπλής αποστάσεως
Συζητητές: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αντώνης Λιάκος
Τετάρτη  30 Οκτωβρίου
Βλάσης Κομνηνός, Ιστορικές πολεμικές ταινίες: από τη δικτατορία στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο - ιδεολογία ή/και εικονογραφία Συζητήτριες: Ελένη Κούκη, Μαρία Χάλκου
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου
Σταμάτης Λιαδάκης, Όψεις του εργατικού κινήματος στον Πειραιά 13 Νοεμβρίου του Μεσοπολέμου
Συζητήτρια: Δήμητρα Λαμπροπούλου
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου
Δήμητρα Βασιλειάδου, «Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει»: από τη χριστιανική 27 Νοεμβρίου ηθική στη συναισθηματική κοινότητα της οικογένειας (τέλη 19ου-αρχές 20ού αι.)
Συζητήτρια: Μαρία Σταματογιαννοπούλου
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου
Αντώνης Αντωνίου - Νίκος Τσικρίκης, ΕΚΟΦ: μία όψη του παρακράτους στη σύντομη δεκαετία του 1960
Συζητητής: Πολυμέρης Βόγλης
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου
Παντελής Μούτουλας, Εποικισμός και αστική ανάπτυξη τον 19ο αιώνα: ο κάμπος της Ηλείας
Συζητήτρια: Χριστίνα Αγριαντώνη
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου
Στάθης Κουτρουβίδης - Ιωάννα Πεπελάση, Η κοινωνία της Πάτρας μέσα από τρεις πηγές (19ος - α ' μισό 20ού αι.)
Οι συναντήσεις - συζητήσεις γίνονται στα γραφεία της Εταιρείας, Ζωσίμου 11 (κάθετος Λασκάρεως) και είναι δημόσιες. Αρχίζουν στις 8.00 μ.μ.

Αρχεία, πολίτες και πολιτικοί

Επίκαιρη έκθεση αρχειακού υλικού σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και με τη συμβολή της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων...

Μέσα από ανέκδοτο αρχειακό υλικό που καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός αιώνα και προέρχεται από τα αρχεία πολλών πολιτειακών θεσμών και πολιτικών προσώπων, οι σχέσεις των πολιτών με τους πολιτικούς διαβάζονται, για πρώτη φορά, αντίστροφα. Διαβάζονται, δηλαδή μέσα από τη σχέση που συντηρούν οι πολίτες με το πρόσωπο των πολιτικών και τους εκπροσώπους των πολιτειακών θεσμών, όπως π.χ. τους Προέδρους της Δημοκρατίας, τους Πρωθυπουργούς αλλά και τα Ανάκτορα. Αιτήματα, από την καθημερινή ζωή που προέρχονται από πλήθος ανθρώπων, όλων των κοινωνικών τάξεων, καταθέτοντας τις προσδοκίες τους, τις ανάγκες τους και την «άποψή» τους για τις υποχρεώσεις των πολιτικών και της πολιτείας.
Το αρχειακό υλικό που εκτίθεται αναδεικνύει τη ρητορική με τον οποία οι άνθρωποι «λένε» τα προβλήματά τους, και αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με την πολιτική και τους πολιτικούς. Αναδεικνύεται έτσι ένας σχεδόν μεταφυσικός και θρησκευτικός λόγος, που απαιτεί από τους πολιτικούς, την παρέμβασή τους. Αντίθετα μάλιστα από ό,τι συνήθως πιστεύεται, η ικανοποίηση των αιτημάτων είναι μια αυθόρμητη συμπεριφορά όπου αποτυπώνεται ως ο όρος ενός άτυπου και οιονεί αυτονόητου συμβολαίου που ενώνει τις δυο πλευρές. Το αρχειακό υλικό που εκτίθεται αποτελεί μιας πρώτης τάξεως αφορμή για την επαναπροσέγγιση του πολιτικού πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΔΟλΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 / Αίθουσα Γερουσίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.30 Χαιρετισμοί
10.00 -     11.30    Το γεγονός πρόεδρος: Ηλίας Νικολακόπουλος
Γιώργος Ρωμαίος, Πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα
Στράτος Δορδανάς, Το τρίκυκλο, ένα «ατύχημα»και η αδέκαστη δικαιοσύνη
Χρήστος Χρηστίδης, Δυτικοί διπλωμάτες και υπόθεση Λαμπράκη: ξένοι παρατηρητές και εσωτερικό πολιτικό πλαίσιο 1963-1966
11.45 - 13.30 Οι πολιτικές δυνάμεις πρόεδρος: Γιώργος Ρωμαίος
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η υπόθεση Λαμπράκη
Κωνσταντίνα Μπότσιου, Η επιρροή της δολοφονίας Λαμπράκη στις σχέσεις ΕΡΕ - Ένωσης Κέντρου
Ιωάννα Παπαθανασίου, Η Αριστερά αντιμέτωπη με τη δολοφονία Λαμπράκη: στρατηγικές επιδιώξεις και πολιτικοί χειρισμοί
Ηλίας Νικολακόπουλος, Αμφισβητώντας τα όρια της εθνικοφροσύνης:
οι συνεργασίες της ΕΔΑ με το ρευστό χώρο της Κεντροαριστεράς

ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                                                            
16.00-     17.45    Το πολιτικό σύστημα πρόεδρος: Κωνσταντίνα Μπότσιου *
Γιάννης Τζαννετάκος, Κράτος, αντικράτος, παρακράτος, υπερκράτος στις αρχές της δεκαετίας του '60

Γιάννης  Γιανουλόπουλος, Οι φοιτητές και το παρακράτος στις αρχές της δεκαετίας του '6θ: η δολοφονία Λαμπράκη
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Το σταυροδρόμι του 1963
Σωτήρης Ριζάς, Δεκαετία του 60: το πολίτευμα σε δοκιμασία**

ΣΥΖΗΤΗΣΗ


18.00-1900 Στρογγυλό· τραπέζι

πρόεδρος: Παύλος Σούρλας

Νίκος Αλιβιζάτος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης,

Γ ιάννης Τζαννετάκος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

«Μεταπολίτευση 1974-1981»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας σας προσκαλούν την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 8.00 μ.μ. στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων (Ερμού 134-136) στην παρουσίαση του νέου τεύχους του περιοδικού Αρχειοτάξιο με αφιέρωμα: «Μεταπολίτευση 1974-1981»


Ομιλητές:

Νικόλας Βουλέλης, δημοσιογράφος-διευθυντής Εφημερίδας των Συντακτών
Εύα Κοταμανίδου, ηθοποιός
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας

Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, σκηνοθέτης