Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

"Τα αρχεία εν κινδύνω;"/ΕΜΝΕ-ΟΜΙΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  
Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-περιοδικό Μνήμων και ο Όμιλος Μελέτης Ιστορίας και Κοινωνίας διοργανώνουν συζήτηση με θέμα
Τα αρχεία εν κινδύνω;
 Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού Ζωσίμου 11 (και Λασκάρεως 51) την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 στις 7.30 μ.μ.

Ομιλητές
Ευγενία Αδαμοπούλου (Όμιλος Μελέτης Ιστορίας και Κοινωνίας)
Χρήστος Λούκος (Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-περιοδικό Μνήμων)
Αμαλία Παππά (Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία)

Συντονίστρια: Σοφία Ματθαίου (Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-περιοδικό Μνήμων)