Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ : Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

ΔΕΛΦΟΙ, 2-4/7/2010

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ

1.Walter Ameling
Professor of Ancient History, University of Cologne
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: HERODES ATTICUS, MARATHON, AND THE SECOND SOPHISTIC

2.Karim Arafat
Director, Centre for Hellenic Studies, King’s College London
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: PAUSANIAS AND THE PERSIANS

3.Reinhold Bichler
Professor of Ancient History, University of Innsbruck
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:GENERAL DATIS’ DEATH IN THE BATTLE OF MARATHON.A COMMENTARY OF CTESIAS OF CNIDUS AND HIS RELATION TO HERODOTUS

4.Paolo Desideri
Dipartimento di Scienze dell’Antichità “Giorgio Pasquali”
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: UGO FOSCOLO AND THE MEMORY OF MARATHON

5.Michael Jung
Lecturer, Universität Münster, Seminar für Alte Geschichte
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: THE DAY AFTER: THE SPARTANS ARE TOO LATE: THE ORIGINS OF AN INVERTED TRADITION

6.Professor Oswyn Murray
Fellow of Balliol College, University of Oxford
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: MARATHON AND THE PHILHELLENES

7.Professor Everett Wheeler
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: PRESENT BUT ABSENT: MARATHON IN THE TRADITION OF WESTERN MILITARY THOUGHT

8.Michael Zahrnt
Professor of Ancient History
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: MARATHON, THE CENTURY AFTER

9.Όλγα Παλαγγιά
Καθηγήτρια Κλασσικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: FROM THE SPOILS OF MARATHON: PHEIDIAS’ BRONZE ATHENA ON THE ACROPOLIS


10.Δρ. Ηλίας Κουλακιώτης
Διδάσκων Αρχαίας Ιστορίας
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΗ ΡΩΜΗ

11.Παύλος Σφυρόερας
Associate Professor of Classics, Middlebury College
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΔΑΡΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

12.Λουκία Αθανασάκη
Αναπλ. Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: MARATHON: THE DAY AFTER FOR THE ALCMAEONIDS

13.Ewen Bowie
Emeritus Professor of Classical languages and Literature, Corpus Christi College
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: MARATHON, THE 1500 DAYS AFTER: CULTURE AND POLITICS

14.Νίκος Γιαννακόπουλος
Λέκτορας Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ‘ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

15.Θεόδωρος Μαυρογιάννης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΟΝ 4Ο ΑΙ. Π.Χ.

16.Αντιγόνη Ζουρνατζή
Ιστορικός- Αρχαιολόγος-Ερευνήτρια
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: FROM ARTAPHERNES TO HECATOMNUS: THE PERSIAN COMMAND OF THE PARATHALASSIOI AND THE “AEGEAN PROBLEM” FROM THE BATTLE OF MARATHON TO THE KING’S PEACE

17.Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου
ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου