Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Ημερίδα ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

10.00[ Καλωσόρισμα από την Οργανωτική Επιτροπή ]

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΑΠΟΤΙΜΉΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΟΠΙΆΤΟΥ ΦΎΛΟΥ
10.10’- 11.10’ [ Ασυνεδρία ]
Συντονίστρια: Ποθητή Χαντζαρούλα
Ανδρονίκη Διαλέτη, Όψεις του ανδρισμού στην Ευρώπη της πρώιμης νεότερης περιόδου (15ος-18ος αι.)
Δήμητρα Βασιλειάδου, Όταν η ιστορία της οικογένειας συνάντησε την ιστορία του φύλου
Λήδα Παπαστεφανάκη, Ανάμεσα στην ιστορία της εκβιομηχάνισης και την ιστορία της εργασίας, η οπτική του κοινωνικού φύλου

11.10’- 11.40’ [ Συζήτηση ]

11.40’- 12.00’ Διάλειμμα - Καφές

12.00’- 12.40’ [ Βσυνεδρία ]
Συντονίστρια: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου
Κατερίνα Δαλακούρα, Ιστορία της εκπαίδευσης και φύλο στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία: μια πρώτη αποτίμηση
Μαρία Ρεπούση, Σχολική ιστοριογραφία και φύλα: από το κείμενο στα υποκείμενα

12.40’ - 13.00’ [ Συζήτηση ]

13.00’- 13.10’ Διάλειμμα

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉΙΣΤΟΡΊΑ
13.10’- 14.10’ [ Γσυνεδρία ]
Συντονίστρια: Ειρήνη Ριζάκη
Μαρία Πρέκα, Αρσακειάδες δασκάλες (1880-1913): ρητές και άρρητες οικογενειακές διαδρομές
Έφη Κάννερ, Διακοινοτικές σχέσεις, έμφυλα πρότυπα και γυναικείες συλλογικές παρεμβάσεις στα Βαλκάνια από το βμισό του 19ου αιώνα ως και το Μεσοπόλεμο
Δήμητρα Σαμίου, Αποκτώντας την (πολιτική) ιδιότητα του πολίτη: ιστορικές αναζητήσεις για τον έμφυλο χαρακτήρα των πολιτειακών θεσμών

14.10’ - 14.40’ [ Συζήτηση ]

14.40’- 16.00’ Μεσημεριανό διάλειμμα

16.00’- 17.00’ [ Δσυνεδρία ]
Συντονίστρια: Πελαγία Μαρκέτου
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Έμφυλες γεωγραφίες του «ελεύθερου χρόνου»: το Φάληρο και η πόλη του Πειραιά στις αρχές του 20ού αιώνα
Ελένη Φουρναράκη, Κατασκευάζοντας το ελληνοπρεπές σώμα: έμφυλες και ταξικές σημασιοδοτήσεις της σωματικής αγωγής και της εθνικής ταυτότητας (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα)
Γλαύκη Γκότση, Το ανδρικό γυμνό στην ελληνική τέχνη του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα: ζητήματα αισθητικής, σεξουαλικότητας και εξουσίας

17.00’ - 17.30’ [ Συζήτηση ]

17.30’ - 17.45’ Διάλειμμα

ΤΟ ΦΎΛΟ ΣΤΗ ΜΕΛΈΤΗ ΤΗΣ ΝΕΌΤΕΡΗΣ ΚΑΙ
ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΣΕΙΣ
17.45’ - 19.15’ [ Στρογγυλό Τραπέζι ]
Συντονίστρια: Έφη Αβδελά
Ντίνα Βαΐου, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης,
Αγγέλικα Ψαρρά

19.15’ - 20.00’
[ Συζήτηση - Κλείσιμο της Ημερίδας ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου