Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ
Αθήνα 2-3 Νοεμβρίου, Βουλή των Ελλήνων, αίθουσα Γερουσίας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME
Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November


9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration

Χαιρετισμός / Opening address
David Landsman, British Ambassador to Greece /
Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα

Κήρυξη έναρξης εργασιών / Welcome address
Ευάγγελος-Βασίλειος I. Μεϊμαράκης, Πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος του Ιδρύματος της
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Οι ελληνο-βρετανικές σχέσεις σε θέματα παιδείας
British-Greek Relations in the Field of Education

9.30 Catherine Morgan, The foundation and early
development of the British School at Athens
[Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών]

9.50 Richard Clogg, Τhe study of the modern history of Greece
in Britain
[Η μελέτη της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας στη Βρετανία]

10.10 Christopher Stray, Greek in Victorian Britain
[Η ελληνική γλώσσα στη βικτωριανή Βρετανία]


10.30 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Βρετανική ιστορική
επιστήμη και ελληνική ιστοριογραφία
[British historical scholarship and Greek historiography]

10.50 Συζήτηση / Discussion

11.10 Διάλειμμα / Break
Η ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και οι πηγές του
Development of Parliamentarism and its Roots

11.30 Paul Seaward, The roots of British parliamentarism
[Οι ρίζες του βρετανικού κοινοβουλευτισμού]

11.50 Παύλος Ελευθεριάδης, Οι ελληνικές καταβολές
του Κράτους Δικαίου
[The Greek origins of the Rule of Law]

12.10 Νίκος Αλιβιζάτος, Το βρετανικό κοινοβουλευτικό
πρότυπο στην Ελλάδα
[The British model of parliamentarism in Greece]

12.30 Ιωάννης Τασόπουλος, Το αγγλικό και το ελληνικό
Σύνταγμα: σε αναζήτηση της ιστορικής ταυτότητας
των συνταγματικών θεσμών
[The English Constitution and the Greek Constitution:
In quest for the historical identity of constitutional institutions]

12.50 Συζήτηση / Discussion

16.00 Ξενάγηση στην έκθεση Χαρίλαος Τρικούπης: έκθεση
ιστορικών κειμηλίων της οικογένειας Τρικούπη
(Βουλή των Ελλήνων, Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου)
Guided tour at the exhibition titled Charilaos Trikoupis:
Historic Relics of the Trikoupis Family
(Hellenic Parliament, Eleftherios Venizelos Hall)


17.00 Nίκος Παπασπύρου, O αγγλικός κοινοβουλευτισμός
στο έργο του Ν.Ν. Σαρίπολου
[English parliamentarism in the work of N.N. Saripolos]

17.20 George Th. Mavrogordatos, The “English Party”
in Greece: 1821-1940
[Το «αγγλικό κόμμα» στην Ελλάδα: 1821-1940]

17.40 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ο Ιερεμίας Μπένθαμ
και η Ελληνική Επανάσταση: o φιλόσοφος ως πολιτικός
σύμβουλος
[Jeremy Bentham and the Greek Revolution: A philosopher
as political advisor]

18.00 Διάλειμμα / Break

18.20 Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Βρετανική πολιτική σκέψη
και ελληνικός φιλελευθερισμός
[British political thought and Greek liberal ideas]

18.40 Michael Llewellyn Smith, Eleftherios Venizelos and
the British friends, supporters and admirers, 1910-1920
[Φίλοι, υποστηρικτές και θαυμαστές του Ελευθέριου Βενιζέλου
στην Αγγλία, 1910-1920]

19.00 Συζήτηση / Discussion

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012 / Saturday, 3 November 2012
Εμπόριο, τράπεζες, ναυτιλία (τέλη 18ου - 20ός αι.)
Trade, banking, shipping (end of 18th - 20th c.)

10.00 Despina Vlami, Corporate and Individual Entrepreneurship
in the Ottoman Empire, 1790-1820: British and Greek
merchants in the Levant Company archive
[Εταιρική και ανεξάρτητη επιχειρηματικότητα στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, 1790-1820: Βρετανοί και Έλληνες έμποροι
στο αρχείο της Levant Company]


10.20 Παναγιώτης Καπετανάκης, Η Ιόνιος ναυτιλία
στην υπηρεσία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, 1815-1864
[Ionian shipping in the service of the British Empire, 1815-1864]

10.40 Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Έλληνες έμποροι
στη βικτωριανή Αγγλία
[Greek merchants in Victorian England]

11.00 Διάλειμμα / Break

11.20 Κατερίνα Γαλάνη, Έλληνες έμποροι-τραπεζίτες
στο Σίτυ του Λονδίνου στις αρχές του 19ου αιώνα:
η πρώτη εγκατάσταση
[Greek merchant bankers in the City of London in the early
19th century: The first settlement]

11.40 Τζελίνα Χαρλαύτη, Έλληνες έμποροι-τραπεζίτες
στο Σίτυ του Λονδίνου, 1860-1900: η υπόθεση Vagliano
Bros vs Bank of England
[Greek merchant bankers in the City of London, 1860-1900:
The case Vagliano Bros vs Bank of England]

12.00 Γιάννης Θεοτοκάς, Τα ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία
του Λονδίνου τον 20ό αιώνα
[The Greek shipping agencies in London in the 20th century]

12.20 Λία Αθανασίου, Η επίδραση των θεσμών του αγγλο-
σαξονικού δικαίου στη διαμόρφωση του ελληνικού
ναυτικού δικαίου
[The influence of English Institutions on the evolution of
Greek Maritime Law]

12.40 Συζήτηση / Discussion

13.00 Κλείσιμο Συνεδρίου / Closing speech

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου