Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ιστορίης Επίσκεψις Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της

Ιστορίης Επίσκεψις
Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
για τους Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Με το Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, να φέρει τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις νέες κατευθύνσεις της Ιστορίας (έννοια των θεσμών – του έθνους – της κοινότητας – της ταυτότητας / ιστορία των ηλικιακών φάσεων – του φύ
λου – της οικογένειας – του περιβάλλοντος – των νοοτροπιών κλπ)˙ να καταδείξει την ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες˙ να συνεξετάσει την ελληνική ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών˙ να παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους˙ να αναδείξει τις διαδρομές και τις κατασκευές της μνήμης˙ να εκθέσει τις πρακτικές της προφορικής ιστορίας. Τα μαθήματα καλύπτουν ευρείες θεματικές ενότητες όπως: Ο αρχαίος κόσμος: Ανατολή – Ελλάδα – Ρώμη / Ο Βυζαντινός κόσμος και οι γείτονές του / Ο δυτικός κόσμος στους Μέσους και Νεότε
ρους χρόνους / Η Οθωμανική ιστορία: από το οθωμανικό εμιράτο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού μιας αυτοκρατορίας (14ος αι. αρχές 20ού αι.) / Ο Νέος Ελληνισμός υπό τους Λατίνους και τους Οθωμανούς (13ος19ος αι.): θεσμοί, ιδεολογίες, ταυτότητες, πολλαπλές πραγματικότητες / Η ελληνική ιστορία στον μακρό 19ο αιώνα: εθνικές στοχεύσεις, κοινωνικές ανατροπές και πολιτικοί θεσμοί / Διασπορά, μετανάστευση, προσφυγιά: οι Οδύσσειες του Ελληνισμού (15ος20ός αι.) / Ο ελληνικός 20ός αιώνας: ελπίδες και συγκρούσεις στην εποχή των άκρων / Τομές και ωσμώσεις στην Παγκόσμια Ιστορία. Παράλληλα με την κεντρική ιστορική προβληματική, στα μαθήματα θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι αισθητικές αναζητήσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών της τέχνης της κάθε εποχής.

Χρόνος: 3 Οκτωβρίου 2014 – 8 Νοεμβρίου2014,
κατά ημέρες Παρασκευή, 16.0021.00, και Σάββατο, 9.0015.00
Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 66 ώρες

Χώρος: Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), αμφιθέατρο «Α. Τρίτσης»
Κατ’ εξαίρεση, στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», κατά τις ημέρες 1011/10 και 18/10/2014

Το Πρόγραμμα προσφέρεται αφιλοκερδώς από τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Για περισσότερες πληροφορίες και  την αίτηση για συμμετοχή βλ. http://www.arch.uoa.gr/anakoinoseis-drasthriothtes-kai-prokhry3eis/drasthriothtes/proboli-drasthriothtas-tmimatos/istor-hs-ep-skecis-mia-epanaproseggish-ths-istorias-twn-problhmatwn-kai-twn-me8odwn-ths.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου