Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

15η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


            ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ                                                           ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ WIENER
               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ                                                   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
               ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ                                                     
              ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ              ΣΠΟΥΔΩΝ       ΑΘΗΝΑ
               15η ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Yπό την αιγίδα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠA

     «KEEPING OUR PAST ALIVE»
        14 Μαΐου 2013
Αίθουσα Loring Hall, Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (ASCSA), Σουηδίας 59 , Αθήνα
               


Η ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας Wiener της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, υπό την αιγίδα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ.
Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν ανάλογο επιστημονικό ενδιαφέρον αφού δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στο e-mail anastasia.arch29@hotmail.com


Σε όσους ενδιαφέρονται παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η Ημερίδα αποβλέπει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων.

ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΕΙ
  • Τον πλούτο των πληροφοριών περιβαλλοντικής φύσεως, που θα μπορούσαν να αντληθούν μετά από επιστημονική μελέτη και αξιολόγηση κάθε ανασκαφικού καταλοίπου, μνημείου και έργου τέχνης.
  • Τη δυνατότητα προσέγγισης και κατανόησης του περιβάλλοντος των προηγούμενων εποχών με τη συνδρομή μακροσκοπικών και μικροσκοπικών  αναλύσεων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία σύγχρονων εξειδικευμένων επιστημονικών πεδίων.
  • Τη διεπιστημονική και διαχρονική προσέγγιση του περιβάλλοντος του παρελθόντος μέσω συνθετικών μελετών και κοινής ορολογίας.
  • Την σημασία της διεθνούς συνεργασίας.

ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ περαιτέρω γνωριμίας και συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων , ομάδων και φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 16:00-16:15   ΕΓΓΡΑΦΕΣ

16:15-16:30 Καραλή Λ., Fox S. C., Χαιρετισμός

16:30-17:15  Prof. Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA

“The late-Roman coastal small fort of can Blai (Formentera, Baleares)”

17:15-17:35 Dr.Γεώργιος ΚΑΚΑΒΑΣ

“Το Νομισματικό Μουσείο έχει μνήμη και όραμα”

17:35-17:50 Dr.Αμαλία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 “Ανακαλύπτοντας ξανά τα χρώματα της αρχαιότητας : 1700-1800”


17:50-18:00  Διάλειμμα.


18:00-18:20 Dr Sherry FOX

“Headshaping and Identity in the Eastern Mediterranean”

18:20-18:45 καθ. Λίλιαν ΚΑΡΑΛΗ

“Το χρονικό της πορφύρας”


18:45-19:00 Συζήτηση-Προτάσεις-Απόψεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου