Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Πολυτέλεια & Δίκαιο: μέσα από την ιστορική προοπτικήEΛΛHNIKH ETAIPEIA IΣTOPIAΣ TOY ΔIKAIOY
για να τιμήσει τη μνήμη
του K. Γ. ΠITΣAKH
διακεκριμένου ιστορικού του δικαίου και προέδρου, ως το θάνατό του, της Eταιρείας
οργανώνει Διήμερη Eκδήλωση με θέμα


Πολυτέλεια  &  Δίκαιο

MEΣA  AΠO  THN  IΣTOPIKH  ΠPOOΠTIKHΠρόγραμμα
Π έ μ π τ η 2 3 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 3

19:00 Ἔναρξη
Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Πολυτέλειες»
ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Κ. Γ. Πιτσάκης (1944-2012)


Πολυτέλεια καὶ δημόσιος βίος

Προεδρεῖο ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ
19:15 ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΝΗ
Καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θράκης
Πολυτέλεια, μέτρο καὶ πολιτικὴ ἀρετὴ στὴν κλασικὴ ἐποχὴ

19:35 ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Λέκτωρ Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 «...τρεῖς πλερέζες, ἕναν πορφυρὸ χιτώνα καὶ δέκα φλαουτίστες». (Tab. X, 4): ὁ ἔλεγχος τῆς πολυτέλειας στὶς ρωμαϊκὲς ταφὲς

19:55 ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΙΕ Μοναστικὴ πολυτέλεια: Ἄθως, 16ος αἰώνας

20:15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΙΕ
 Ἡ δύσκολη σχέση Ἐκκλησίας καὶ πολυτέλειας: Λέσβος, 19ος αἰώνας

20:35 Συζήτηση
Π α ρ α σ κ ε υ ὴ 2 4 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 3

Πολυτέλεια καὶ καθημερινὴ ζωὴ

Προεδρεῖο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
19:00 ΙΟΥΛΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ–ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ὁμότιμη καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πολυτέλεια καὶ ὑπερβολὴ στὴ χαρὰ καὶ στὴ λύπη

19:20 ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ἐπίκουρη καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἐνδύματα, ἐδέσματα, luxuria καὶ νόμοι στὴ Ρώμη

19:40 ΚΕΛΛΥ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Καθηγήτρια Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πολυτελῆ ἀντικείμενα καὶ δίκαιο στὸ Βυζάντιο

20:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Ἐρευνητὴς στὸ ΚΕΙΕΔ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
Νόμος καὶ ἔνδυμα στὴ βενετικὴ Κρήτη: διατάξεις γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς πολυτέλειας

20:20 Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου